stefan.rimm.se - Stefan Rimm

Avhandling

Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807

Vältalighet och mannafostran undersöker kopplingarna mellan retorik, utbildning, fostran, medborgarskap och mannadanande under det 1700-tal som utgjorde retorikens sista århundrade i svenska skolor och gymnasier. Här visas hur skolretoriken var del av ett större läroplanssammanhang med rötterna i antiken och hur eleverna genom undervisningen gavs tillträde till detta arv.

Avhandlingen kartlägger utbildningens innehåll och praktiker – från teoretiska läroböcker och klassiska texter till skriftliga och muntliga övningar – och diskuterar hur retorikutbildningen inte bara syftade till kunskap och färdigheter utan också till moral och karaktär.

Skolorna och gymnasierna utgjorde arenor för vältalighet och fostran i stundtals skarp kontrast mot materiella förhållanden och mot världen utanför de lärda kretsarna. Det var i dessa kontrastrika sammanhang som eleverna skulle växa upp till vältalare och danas till dygdiga män.

 

Mer information och abstract (DiVA)

Avhandlingen i fulltext (PDF)

Kontakta mig för att beställa avhandlingen i tryckt form.

© Stefan Rimm 2013