stefan.rimm.se - Stefan Rimm

Stefan Rimm

Namn: Stefan Rimm

Gör: Universitetslektor i retorik vid Södertörns högskola. Forskar om retorik och utbildningshstoria.

Intresseområden: retorikhistoria, utbildningshistoria, läroplanshistoria, 1700-tal, läromedel, bildning, dygd, fostran, konstitutiv retorik, epidektik, copia, repertoar, doxa, loci

Utbildning: Filosofie doktorsexamen i pedagogik från Örebro universitet; filosofie magisterexamen i retorik från Uppsala universitet; studier vid Handelshögskolan i Stockholm m.m. Disputerade 9 december 2011 på avhandlingen Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807.

© Stefan Rimm 2017