stefan.rimm.se - Stefan Rimm

Doktorsavhandling

 • Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807. (Diss. Örebro; Uppsala: eget förlag, 2011). [DiVA-post]  [Fulltext (PDF)]  [Mer info/beställ...]
 • Avsnitt i böcker

  • ”Textbook Supply and Shortage in Eighteenth-Century Sweden”. I History of Schooling. Politics and Local Practice, red. Carla Aubry & Johannes Westberg. 193–204. (Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2012). [DiVA-post]
  • ”Rhetoric, Texts and Tradition in Swedish 18th Century Schools”. I Metamorphoses of Rhetoric. Classical Rhetoric in the Eighteenth Century, red. Ann Öhrberg & Otto Fischer. Studia Rhetorica Upsaliensia 3. 153–172. (Uppsala: Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen, 2011). [DiVA-post]
  • ”Den lärda skolan”. I Utbildningshistoria – en introduktion, red. Esbjörn Larsson & Johannes Westberg. 45–60. (Lund: Studentlitteratur, 2011). [DiVA-post]
  • ”Nya perspektiv på retorikundervisningen i 1700-talets skola”. I Ny utbildningshistorisk forskning. Tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, red. Esbjörn Larsson. Årsböcker i svensk undervisningshistoria 209. 11–26. (Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2008). [DiVA-post]

  Artiklar i tidskrifter

  • ”Eloquence and Education. School Rhetoric in Eighteenth-Century Sweden”. Rhetorik: ein internationales Jahrbuch. Vol. 33. Nr. 1. 17-26. (2014). [DiVA-post]
  • Konferenspresentationer i urval

   • ”Länkar i samhällsordningens kedja: Klassiskt och modernt i utbildning och medborgarfostran ca 1800–1850”. Svenska historikermötet 2017, Sundsvall, 10-12 maj 2017. [DiVA-post]
   • ”Skoltal och identitetskonstitution ca 1800-1850”. Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen: tvärvetenskapliga perspektiv, Uppsala, 20-21 augusti 2015. [DiVA-post]
   • ”Speak of the Pupil: Rhetorical Practices and Identity Formation in an Emerging School System c. 1700-1850”. ISHR (International Society for the History of Rhetoric) Twentieth Biennial Conference, Tübingen, Tyskland, 28-31 juli 2015. [DiVA-post]
   • ”Retorik, pedagogik och demokrati – om behovet av en vidgad förståelse av retorikens roll i utbildningen”. Nordiska konferensen för retorikforskning (NKRF), Lund, 15-17 oktober 2014. [DiVA-post]
   • ”Retoriska praktiker och identitetsformering i svenska skolor ca 1800–1850”. Svenska historikermötet 2014, Stockholm, 8-10 maj 2014. [DiVA-post]
   • ”School Rhetoric, Virtuous Eloquence and the Classical Legacy”. SALT Conference: Antiquity and Its Legacy, Uppsala universitet, 18 november 2011.
   • ”Eloquence and Education. School Rhetoric in Eighteeenth-Century Sweden”. 13th International Congress for Eighteenth Century Studies, Graz, Österrike, 25–29 juli 2011.
   • ”Textbook supply in 18th century Sweden”. History of Schooling: Politics and Local Practice, Uppsala universitet, 8–10 juni 2011.
   • ”Imitatio som pedagogisk princip och praktik i 1700-talets skola”. Den fjärde nordiska pedagogikhistoriska konferensen Utbildningens sociala och kulturella historia, Uppsala universitet, 1–2 oktober 2009.
   • ”Rhetoric, Texts and Tradition in Swedish 18th Century Schools”. Twelfth International Enlightenment Congress: Sciences, Techniques and Cultures, Montpellier, Frankrike, 8–15 juli 2007.
   • ”Språk, tanke och tradition. Retorikundervisningshistoria ur ett hermeneutiskt perspektiv”. Den tredje nordiska pedagogikhistoriska konferensen Kultur, makt och utbildning, Lärarhögskolan i Stockholm, 28–29 september 2006.

   Uppsatser i retorik

   • Att skapa en roll. Nils von Rosensteins retoriska rollstrategier i kampen om Svenska Akademien 1795. Magisteruppsats i retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 2004.
   • "Ett hemskt blad i Publicitetens historia". August Blanche, Freja och polemiken mot Carl Jonas Love Almqvist 1842. C-uppsats i retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 2002 [2003].
   • Jag har sett platsen där han dog. Ethos-skapande referenser i Peter Englunds essä "På slagfältet vid Verdun". B-uppsats i retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 2002.

   Uppsatser i litteraturvetenskap

   • Coleridge och det sublima. En studie av ”The Rime of the Ancyent Marinere” mot bakgrund av Peri Hypsous. B-uppsats i litteraturvetenskap, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 2004.
© Stefan Rimm 2017